Het kleintje kan zijn broertjes en moeder niet volgen – dan komt de politie om de situatie te redden!

De onderstaande foto’s werden genomen in de staat New Hampshire in de Verenigde Staten. Een staat met veel bergen en beren.

De lokale bevolking is gewend om het de beren te zien. Op een dag werd de politie gebeld om te zorgen dat een beer en haar kroost veilig zouden zijn.

Ze merkten al snel op dat een van de jonge beren de rest niet kon bijhouden. Hij bleef achter en was niet in staat bij de groep te blijven, meldde WBIR.

De politie realiseerde al snel dat het kleintje geholpen moest worden en meteen werd een dieren- en wildbeschermingsorganisatie ingeschakeld.

Toen deze ter plekke was, zorgden ze voor de kleine beer die alleen was. De beer zal weer in het wild worden uitgezet als de hij weer op kracht is.

In ieder geval lijkt de beer zijn nieuwe omgeving en speelgoed te waarderen.Het team gaat voorzichtig met hem om en zorgt ervoor dat hij niet te gewend raakt aan mensen.

Wij wensen hem een voorspoedig herstel en hopen dat hij snel weer in het wild rond banjert.

Vergeet niet om dit artikel te delen met al uw vrienden en familie op Facebook!