WETENSCHAPPER FILMT EN FOTOGRAFEERT OP HET MOMENT DAT IEMAND STERFT, HET ZAL JE VERBAZEN !

Al eeuwen vragen we onszelf af, of de ziel bestaat of niet. Ondanks de oude mythen, verhalen en overtuigingen – hebben we eindelijk het antwoord gevonden met het bewijs.
De ziel bestaat.
Een Russische wetenschapper Dr. Konstantin G. Korotkov, verzamelde materiaal om te bewijzen dat de ziel bestaat en dat er iets meer is dan de dood. De manier waarop hij dat deed was door een ziel te fotograferen die het lichaam verlaat, en de gekwantificeerde chakra’s.
De meeste mensen geloven dat er een ziel is, terwijl sommige het gevoel hebben dat dit niet het geval is. Echter, niemand was ooit in staat om te bevestigen of het bestaat of niet. Om het bestaan van de ziel te bewijzen is zeer vergelijkbaar met bewijzen of er sprake is van zwaartekracht. Je kunt het niet zien, maar het bestaat.
“In de jaren negentig had Konstantin Korotkov, een professor aan de St. Petersburg Federal University of Informational Technologies, Optics, en Mechanics in Rusland, iets heel interessants gemaakt …
 
Deze technologie is niet nieuw; Dit is van tijd en tijd weer gecreëerd door verschillende middelen.”, aldus  Spirit Science .
Konstantin, heeft een apparaat genaamd GVC geproduceerd.
De technologie is gebaseerd op de oud Chinees systeem van de energie meridianen van bio-energie die alle levende organismen afgeven via pijnloos evaluatie.
HOE HET WERKT?
Met behulp van kleine elektrische stroom, is de GVC verbonden met de vingertoppen,  en het minder dan een milliseconde duurt om signalen te versturen. Onze lichamen reageren vervolgens met een soort van  ‘elektronen wolk’  bestaand uit licht foto’s.
Dit op zijn beurt zorgt voor een gloed – een gloed die kan worden vastgelegd met een CCD-camera systeem,daarna te vertalen naar een computer.
Iedere aansluiting op elke vinger vertegenwoordigt een ander orgaan en systeem in het lichaam. Een computerprogramma projecteert het beeld van een lichaam en plaatst een soort aura  rand die samenhangt met elke Chakra.
Het systeem is gebaseerd op de fundamenten van Ayurvedische geneeskunde, waarbij elke vinger voldoet aan verschillende lichaamsdelen en systemen in ons lichaam.
Ze zeggen dat er 7 belangrijkste energiebron punten zijn. Konstantin nam dit idee en paste het toe op zijn technologie.
De verschillende gekleurde ballen vertegenwoordigen elk een Chakra, en hoeveel werk dat er nodig is op, mentaal, fysiek en emotioneel gebied.
Dit alles kan leiden in je fysieke leven – als je keel chakra niet goed is – dan zeggen ze dat je moet werken aan je zang en als je hart chakra is uitgeschakeld, bent je verplicht om te werken aan het medeleven in het leven.
Het type fotografie dat werd gebruikt, is Kirlian – om het exacte moment te laten zien wanneer het vertrek van de ziel plaats vind op het moment van overlijden. Konstantin zei dat met de blauwe levenskracht, kunt je de ziel zien verlaten.
De navel en het hoofd zijn de eerste delen die het lichaam verlaten, terwijl het hart en liezen de laatste zijn.
In andere gevallen merkte hij op dat de ziel van mensen die gewelddadig of onverwachts zijn overleden, een staat van verwarring hebben gehad en hun bewustzijn eigenlijk niet weet dat ze zijn gestorven.
Dit experiment is uitgevoerd met 300 andere artsen, die stress monitoren en zelfs kanker behandelen. Velen van hen beginnen nu te begrijpen dat vele kwalen voortkomen uit een emotionele verstoringen.
De video die alles verklaart: