Zwitserland Accepteert Het Verbod Op De Volledige Bedekking Van Het Gezicht: Goede Of Slechte Keuze?

p 1 juli is in kanton Ticino(Zwitserland) een nieuwe wet in werking getreden welke Moslima verbiedt om het volledige gezicht te bedekken op openbare plaatsen. Het verbod, ook al een aantal jaar in Frankrijk aangesteld, verbiedtmoslimvrouwen dus om een volledige sluierte dragen.Voor de overtreding staan boetesvariërend van 100 tot 10.000 frank.

Nora Illi, een Zwitsers meisje die zich op 18-jarige leeftijd na een reis naar Dubai te hebben gemaakt tot de islam bekeerde,daagde de wet uit. Zij presenteerde zich in Locarno met een niqaab om (volledige sluier die alleen de ogen onbedekt laat).

via: putumayocontigo.com

De vrouw presenteerde zich samen met de Frans-Algerijnse ondernemer Rachid Nekkaz, die al jaren strijdt tegen het verbod, en kreeg een boete. ondernemer kreeg een boete

De populaire beweging die een beroep deed op de regering om het verbod qua volledige gezichtsversluiering in openbare ruimtes aan te stellen, werd door 65,4% van de kiezers van Ticino gesteund.

In België is de wet sinds 2010 van kracht ( inclusief actieve tegenstanders), in Frankrijk vanaf 2011

Frankrijk vormt al voor langere tijd een seculiere en antiklerikale cultuur (in 1905 werd er een wet aangesteld die uitdrukkelijk verbiedt religieuze symbolen in openbare ruimten te tonen). Anders dan in andere Europese landen, zoals in Engeland, welke een tolerantere benadering handhaaft en de volledige sluier en andere religieuze symbolen goedkeurt.

In Italië bestaat er geen specifieke wet op het gebruik van de boerka en de niqaab. Indien Moslima wensen kunnen zij deze dragen in openbare ruimten.

In de Balkan, volgt Bulgarije het Franse voorbeeld, door een verbod op de volledige sluier in verschillende steden aan te stellen.

Wat denkt u erover?